Jeg kan bidrage med research, analyser, informationssøgning og processparring på en række områder – uagtet om der er tale om et personligt eller et professionelt projekt. For at et godt projekt skal lykkes, skal det være gennemtænkt i.f.t. den græske kontekst, det skal udføres i.