Med retsmægling søges en konsensusbaseret løsning frem for at lade en sag blive ført og afgjort ved en domstol. Aftaler opnået ved retsmægling er lige så juridisk bindende, som en dom afsagt ved domstolen. Når der vælges retsmægling frem for rettergang sparer begge konfliktparter tid og penge, og der er gode muligheder for at undgå, at konflikten optrappes.