Når du lader mig varetage din dansk/græske eller græsk/danske oversættelse, behøver du ingen yderligere verificering, idet  jeg som advokagt i.h.t. græsk lovgivning er autoriseret til dette uden yderligere omkostninger for dig.

I Grækenland samarbejder jeg bl.a. med den danske ambassade og det græske udenrigsministerie. I Danmark er jeg optaget i politiets tolkefortegnelse.

Αναλαμβάνω μεταφράσεις ΔΑΝΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΔΑΝΙΚΑ. Ως δικηγόρος επικυρώνω επίσης τις μεταφράσεις, που αναλαμβάνω.